Aktiviteter

Här är en lista över olika arrangemang som jag deltar i under året.
Länkar till flera av aktiviteterna finns under Länkar.

ÅRLIGA AKTIVITETER:

Paddlarträff i Skara i början av april.
Preliminärt 2021: 9 -11 april. Information paddlarträff i Skara

Rönne-å-Rännet i Ängelholm.

Dalsland kanotmaraton+.

Kungsbacka River.

Göta Kanal-loppet.

Harry Macfie Canoe Club.